VodafoneZiggo

Migreren zonder verkeer te verliezen

Migratie van Vodafone en Ziggo naar nieuw systeem en opschoning van beide websites.

Scroll

Kanaal

SEO

DR

66

Tijdlijn

2018 - 2019

Website

Groei

Migreren zonder verkeer te verliezen

VodafoneZiggo legt waardevolle verbindingen tussen mensen en voor mensen. Zij zijn de aanjager van de Nederlandse digitalisering en bouwen het netwerk van de toekomst. Verbondenheid gaat volgens hen veel verder dan slimme connecties tussen netwerken of de techniek waarmee men contact legt. Uiteindelijk draait het leven van mensen om het gevoel van verbondenheid met elkaar, met geliefden, vrienden en familie. Met de dingen die voor hen belangrijk zijn. Zo kunnen zij volop genieten van alles wat de wereld te bieden heeft, zodat mensen, bedrijven en de samenleving verder kunnen komen. Daarom luidt het doel van VodafoneZiggo: plezier en vooruitgang met elke verbinding. Voor consumenten bieden zij het beste entertainment, zoals tv, sport, series en films. Ondernemers helpen zij op weg met impactvolle bedrijfsvoering. Zij investeren in de digitale toekomst en gebruiken de kracht van technologie om de samenleving te versterken.

Uitvoering

Migreren bij VodafoneZiggo heeft een enorme verbetering teweeggebracht als het om de gebruiksvriendelijkheid van het CMS-systeem en de schaalbaarheid van softwarefuncties gaat:

Analyse

Bij een migratie breng je in kaart welke webpagina's er precies binnen de scope van het project vallen. Daarbij beslis je op paginaniveau welke er blijven staan zoals ze zijn, wat er toe is aan een update en welke webpagina's je gaat verwijderen.

Strategie

Door een groot aantal stakeholders van VodafeZiggo, vonden er vooraf aan de migratie veel gesprekken plaats voor hier uitsluitsel over was. Leidend daarin was het verdienmodel achter deze pagina's en hoeveel organisch verkeer er was. Het management maakte hier vaak een definitieve beslissing over. Waarbij de website(s) met zo min mogelijk frictie over moesten naar het andere systeem. Zonder dat de bezoekers van de website(s) hier iets van zouden merken.

Techniek

Het bouwen van de software is iets waar wij niet aan te pas zijn gekomen. Een team aan developers, designers en testers is aan de slag gegaan om dit project in korte tijd tot een goede einde te brengen. Waarbij een team van scrum masters en product owners het proces bewaakte. The Haan was met name actief als eindgebruiker van het CMS-systeem en creëerde steeds weer nieuwe tickets om tot een systeem te komen waarmee een succesvolle migratie mogelijk was.

Content

Tijdens dit migratieproject zijn er diverse webpagina's gebouwd om aan de rest van de organisatie te laten zien welke mogelijkheden de nieuwe software bracht. Aan de ene kant bracht dit meer duidelijkheid voor de rest van de organisatie als het om de precieze mogelijkheden ging en aan de andere kant was dit een manier om voldoende draagvlak te creëren bij belanghebbenden. Een proces dat veel feedback heeft opgeleverd om dit migratieproject tot een goed einde te brengen. Daarnaast heeft dit een aantal waardevolle campagnepagina's opgeleverd voor zowel de B2B als B2C teams binnen VodafoneZiggo.

Resultaten

Bij een migratie draait het vooral om snelheid en kostenbeheersing. Regelmatig zijn er daarom inventarisaties gedaan van het wat er precies te migreren was en binnen welk tijdspad dit af moest zijn. Aan deze doelstellingen is ruimschoots voldaan. Vanuit The Haan is daarnaast op een duidelijke manier in beeld gebracht hoe andere medewerkers met dit het nieuwe systeem aan de slag konden en wat daar precies voor nodig was. Ook is er een analyse van de te bouwen softwarefuncties gemaakt. Waardoor het voor de projectdeelnemers duidelijk was wat er prioriteit had. Dit heeft het werkproces enorm versoepeld. Mede door de inzet van vaste werknemers bij VodafoneZiggo en andere inhuur van buitenaf.

Breng jouw relevantie naar het hoogste niveau.

Contact opnemen