Online concurrentieanalyse met Moz

Gebruik de tools van Moz om online in de gaten te houden wat jouw concurrenten in het verleden hebben gedaan en wat zij op dit moment aan het doen zijn. Een goede concurrentieanalyse is nodig om te weten waar jij op dit moment met jouw website staat zodat je de juiste stappen zet om de concurrentie voorbij te streven. Binnen Moz heb je meerdere tools die helpen om de concurrentie en hun SEO-campagnes te onderzoeken om beter te begrijpen waar jij je de komende tijd op moet focussen.

Voor een goede concurrentieanalyse binnen Moz heb je de volgende tools nodig:

  • De Keyword Explorer
  • De Link Explorer
  • Fresh Web Explorer

Analyseer de concurrenten per zoekwoord

Open de Keyword Explorer binnen het dashboard van Moz en vul een zoekwoord in om te analyseren. Pas de taal aan in het menu in de zoekbalk om alleen Nederlandse resultaten te krijgen. Klik op ‘Analyze’ om de topresultaten voor dit zoekwoord vanuit Google te laden.

Klik nu aan de linkerkant in het menu op ‘SERP Analysis’ en wacht tot de volgende pagina is geladen. Ga nu de concurrenten één voor één langs. Kopieer de URL van de pagina die in de Google-resultaten voorkomt en voeg deze in een aparte spreadsheet toe. Zo kun je deze specifieke pagina’s snel analyseren. Schrijf in een tweede kolom in de spreadsheet de domeinnaam van deze concurrent, want deze heb je later ook nodig.

Op deze pagina zie je de data van iedere concurrent. Het gaat hier om de hoeveelheid links die zij naar deze specifieke pagina hebben verkregen, welke autoriteit deze pagina heeft en de pagina-score. Al deze data is gebaseerd op verschillende factoren waarvan Moz heeft gezien dat deze een sterke invloed hebben op de positie die een pagina in Google krijgt.

Dankzij dit overzicht heb je snel in kaart welke concurrenten jij in de gaten moet houden en waarvan je veel kunt leren. Bekijk welke elementen zij op de pagina hebben geoptimaliseerd door op de Page Score te klikken en analyseer (en kopieer) alle backlinks die zij hebben door op het getal achter ‘Linking RDs to Page’ te klikken.

Bekijk de activiteit van concurrenten in de Fresh Web Explorer

Indien je met grote concurrenten te maken hebt dan is het goed om regelmatig een update te krijgen waar zij worden genoemd. Dit dient onderdeel van jouw SEO-campagnes te zijn wanneer je veel met persberichten werkt. Binnen de Fresh Web Explorer bekijk je hoe populair een concurrent de laatste tijd op andere websites was en welke websites dit waren.

Ga hiervoor naar de Fresh Web Explorer en vul de bedrijfsnaam van de concurrent in. Mocht de concurrent een algemene term als naam hebben dan vul je hier de domeinnaam van de concurrent in.

Op de volgende pagina vind je een overzicht van het aantal keren dat de concurrent genoemd is op andere websites. Dit zijn generieke benoemingen in de tekst (het gaat hier dus niet om backlinks, tenzij de bedrijfsnaam als anchortekst bij de backlink is gebruikt). Onder de grafiek zie je op welke websites de bedrijfsnaam is genoemd, waarmee je een overzicht maakt van websites die jij zelf in de toekomst met een soortgelijk persbericht zal benaderen.

Stel automatische meldingen via e-mail in voor bepaalde bedrijfsnamen van concurrenten om iedere dag, week of maand een overzicht te krijgen van alle pagina’s op het internet waar dit bedrijf is genoemd.

Bekijk het dynamische backlinkprofiel van concurrenten

Het aantal backlinks dat naar een website verwijst kan iedere maand veranderen. Er worden nieuwe backlinks aangemaakt van websites door middel van gastblogs, persberichten of betaalde links, maar er verdwijnen ook weer links omdat websites of pagina’s offline gaan. Om de SEO-campagnes van concurrenten goed te begrijpen moet je dieper in de data duiken. Een overzicht van alle nieuwe en verloren links is daarbij zeer waardevol.

Open hiervoor de Link Explorer en vul de domeinnaam van de concurrent of de URL van een specifieke pagina in. Klik vervolgens op ‘Analyze’.

Er opent een pagina met veel data over deze specifieke domeinnaam. Klik nu aan de linkerkant in het menu op ‘Discovered and Lost’.

Bekijk op deze pagina alle data omtrent de nieuw verkregen backlinks en recent verloren backlinks voor deze pagina.

De tool laadt automatisch de data van de laatste 60 dagen. Hierbij zie je een trend van het aantal backlinks dat door de website is verkregen en verloren. Houd er rekening mee dat de tool niet verder dan 60 dagen kan terugkijken - daar is geen data van beschikbaar. Door naar beneden te scrollen, krijg je alle backlinks te zien die door de website in de laatste 60 dagen zijn verkregen of welke niet langer bestaan.

Bekijk de best scorende content van concurrenten

Om zelf beter in te spelen op de behoeftes van jouw doelgroep plaats je content op jouw website die zo goed mogelijk bij hen aansluit. Daarvoor analyseer je wat concurrenten doen en wat de doelgroep bij hen interessant vindt, waarna je deze inzichten gebruikt om zelf weer betere content op jouw website te plaatsen.

Ga hiervoor naar de Link Explorer binnen Moz en vul een domeinnaam van de concurrent in. Klik op de blauwe knop met ‘Analyze’ om naar de overzichtspagina voor dit domein te gaan.

Klik nu aan de linkerkant in het menu op ‘Top Pages’ om naar de pagina te gaan met een overzicht van alle pagina’s van de concurrent met de meeste backlinks.

In het overzicht op deze pagina ontdek je welke pagina’s van de concurrent het meest aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. Dit doe je op basis van de backlinks die naar de pagina’s verwijzen. Achter iedere pagina zie je staan hoeveel links er naar die pagina verwijzen en welke autoriteit deze pagina heeft. Het aantal backlinks naar een pagina is een goed signaal, maar vooral de Page Authority is in dit geval belangrijk. Deze metric geeft aan hoe sterk de pagina’s op andere websites zijn die naar deze specifieke pagina verwijzen.

Maak een lijst van pagina’s, zoals blogartikelen en landingspagina’s, die goed scoren bij de concurrent. Let daarbij goed op de backlinks die zij hebben verkregen. Zet deze data vervolgens in om zelf een beter contentplan samen te stellen. Zo publiceer jij de komende tijd content die nog beter aansluit bij jouw doelgroep en op deze manier meer organische bezoekers en backlinks voor jouw website oplevert.